Sejarah Islam Yang Hilang PDF Penulis Firas Alkhateeb

Detail Buku:

Judul: Sejarah Islam Yang Hilang
Penulis: Firas Alkhateeb
Alih Bahasa: Mursyid Wijanarko
Penerbit: Bentang Pustaka, 2016
ISBN: 978-602-291-150-0
Bahasa: Indonesia
Jumlah halaman: 309 halaman
Jenis File: PDF
Besar file: 1,72Mb
Donasi Ebook: Anonym

Deskripsi:

Selama 1.400 tahun, Islam telah menjadi salah satu kekuatan agama, sosial, dan politik yang terkuat dalam sejarah. Sejak kelahiran agama ini di Jazirah Arab, Islam bukan hanya menjadi sebuah agama dan kepercayaan, melainkan berkembang luas menjadi pandangan hidup, tata sosial kemasyarakatan, akar pencarian terhadap ilmu pengetahuan, ekspansi wilayah, hingga perubahan bentuk sistem pemerintahan.

Firas Alkhateeb, peneliti dan sejarawan di Universal School, Bridgeview, Illinois, secara kronologis merekam peran Islam dalam sejarah dunia yang berhasil menyatukan beragam masyarakat dengan berbagai latar geografis dan kebudayaan. Mulai dari masa Arab pra-Islam, kedatangan Muhammad, pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Ottoman, Kerajaan Islam di Spanyol, kerajaan-kerajaan sabana di Afrika Barat, Kerajaan Mughal, hingga kolonisasi Eropa di wilayah Islam, dan perkembangan negara-bangsa modern di dunia Islam.

Buku ini juga dilengkapi dengan potret tokoh-tokoh kunci, penemuan, dan kisah-kisah emas historis yang tak banyak diketahui. Termasuk narasi mengenai sumbangan-sumbangan para pemikir, ilmuwan, teolog, dan negarawan Islam yang selama ini dilenyapkan dari peta sejarah dunia. Sebuah wacana yang akan menyelamatkan kita dari lupa dan abai pada jejak kejayaan Muslim, sekaligus menawarkan narasi baru tentang sejarah yang hilang.
Baca selengkapnya »
Next Post Previous Post