Tasawuf Mulla Sadra Penulis Khalid Al-Walid PDF

Tasawuf Mulla Sadra  Penulis: Khalid Al-Walid

Detail Buku:

Judul: Tasawuf Mulla Sadra
Penulis: Khalid Al-Walid
Penerbit: Muthahhari Press
ISBN: 979-95564-12-4
Bahasa: Indonesia
Jumlah halaman: 226 halaman
Jenis File: PDF
Besar file: 8,55Mb

Deskripsi:

Tasawuf Mulla Shadra: konsep ittihad al-aqil wa al-ma;qul dalam epistemologi filsafat dan makrifat ilahiyyah

Mulla Shadra seorang filosof yang sederajat dengan filosof Abu Nasir Farabi, Ibnu Sina, Syaikh Isyraq Suhrawardi, Nasiruddin Thusi, Ibnu Rusd, Ibnu Miskawai dan lain sebagainya. Juga penafsir serta penyempurna filsafat-filsafat Islam sebelumnya, dalam ilmu Irfan iapun sederajat dengan para urafa seperti Ibnu Arabi. Dalam kehidupannya ia berupaya jauh dari kehidupan mewah dan tidak mengejar kekuasaan dan tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat awam. Pada tahun 1039 H atau 1631 dia ke desa kecil bernama Kahak yang terletak di dekat kota suci Qum dan menggunakan banyak waktunya untuk pensucian diri, tafakkur tentang hakikat-halikat segala sesuatu dan beribadah kepada Tuhan. Ia meninggalkan desa tersebut dan kembali lagi ke Syiraz pada tahun 1040 H atau 1632.Mulla Shadra berkeyakinan untuk sampai kepada kesempurnaan makrifat Tuhan (tauhid) dan ilmu akhirat (eskatologi) maka seseorang harus mutlak meninggalkan dunia, syahwat dan cinta pada kekuasaan disertai dengan kecerdasan akal, ketajaman fitrah dan kesucian jiwa.
Baca selengkapnya »
Next Post Previous Post